• Купете отговарящ на изискванията пакет по време на промоционалния период 28.08.2017 г. – 11.11.2017 г.

  • Попълнете формуляра за заявление на този уеб сайт 30 – 60 дни след вашата покупка.

  • След като заявлението е одобрено, ще можете да получите парите си обратно, преведени по вашата сметка.

Проследяване на заявление

Проследете развитието по вашето заявление, като въведете идент. номер на заявлението